Oferta

Poniższy wykaz przedstawia naszą ofertę. Jeżeli chcecie Państwo wyszukać konkretne badanie wystarczy przytrzymać przycisk CTRL + F na klawiaturze i wyszukać w okienku, które się pojawi. Dokładamy wszelkich starań, aby mogli Państwo wykonać badanie, którego potrzebujecie.

Badania podstawowe

Mocz ogólnie + osadBiałko w moczu dobowym
Ciała ketonowe w moczu
Bilirubina w moczu
Glukoza w moczu
Urobilinogen w moczu
Próba zagęszczeniowa moczu
Krew utajona w kale

Pozostałe badania (kolejność alfabetyczna)

βHCG
Albumina
Aminotransferaza alaninowa ALT
Aminotransferaza asparaginowa AST
Amylaza
Antygen Ca 125
Antygen Ca 15.3
Antygen Ca 19.9
Antygen karcinoembrionalny CEA
APTT
Białko całkowite
Bilirubina bezpośrednia
Bilirubina całkowita
Borelioza IgG – Western-Blot  (test potwierdzenia)
Borelioza IgG (ELFA)
Borelioza IgM – Western-Blot (test potwierdzenia)
Borelioza IgM (ELFA)
BTA ( Bezpośredni Test Antyglobulinowy)
Candida albicans w kale
Candida albicans w kale + mykogram
Chlorki w surowicy
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL wyliczony z wzoru
D-dimer
Elektroforeza białek na żelu agarozowym
Estradiol
Ferrytyna
Fibrynogen
Kreatynina
Kreatynina w moczu dobowym
KREWKARTA
Kwas moczowy
Lipaza
Lit
Magnez całkowity Mg
Magnez w moczu
Mleczany
Mocznik
Morfologia krwi bez rozmazu
Morfologia krwi z rozmazem
Odczyn Biernackiego OB.
Oporność osmotyczna erytrocytów
Oznaczenie grupy krwi i Rh ( I badanie )
Oznaczenie grupy krwi i Rh ( II badanie)
Oznaczenie pochodnych hemoglobiny
Płytki krwi mikroskopowo
Posiew + identyfikacja
Potas
Potas w moczu dobowym
Prolaktyna
PT
Retikulocyty
Różyczka IgG
Różyczka IgM
Só w moczu dobowym
Sód
Sód, potas, chlorki
Sporal A
Sporal S
Testosteron
Trójglicerydy
VDRL
Wapń całkowity Ca
Wapń w moczu dobowym
Wapń zjonizowany Ca2+
Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych u ciężarnych
Żelazo Fe